สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผังการออกอากาศของสถานีวิทยุต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

ผังการออกอากาศของสถานีวิทยุต่างๆในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

                ฝังการออกอากาศรายการของสถานีวิทยุ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

               รายการ                  เปิดรั้วกองทัพ        ยิ้มรับข่าวก้าวทันเพลง      
หนึ่งใจเดียวกัน             
นานาความรู้-อยู่อย่างพอเพียง   
สถานี FM 107.5 MHz ชุมพร ทุกวัน 0405-0430 ทุกวัน 0430-0455 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
สถานี FM92.25 MHz สุราษฯ ทุกวัน 0405-0430 ทุกวัน 0430-0455 ทุกวัน 2300-2330 ทุกวัน 1205-1230
สถานี FM103 MHz ตรัง ทุกวัน 0405-0430 ทุกวัน 0430-0455 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
สถานี FM89.25 MHz พัทลุง ทุกวัน 0405-0430 ทุกวัน 0430-0455 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
สถานี FM107.75 MHz สงขลา ทุกวัน 0405-0430 ทุกวัน 0430-0455 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
สถานี FM93.5 MHz ปัตตานี ทุกวัน 0805-0830 ทุกวัน 0830-0900 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
สถานี AM936 KHz  ปัตตานี ทุกวัน 0805-0830 ทุกวัน 0830-0900 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
สถานี AM1044,684 นครศรีฯ ทุกวัน 0405-0430 ทุกวัน 0430-0455 ทุกวัน 0605-0635 ทุกวัน 1205-1230
ผู้ดำเนินรายการ จ.ส.อ.สงวนฯ คุณจงกลนีฯ คุณกัลยาฯ ส.ต.หญิง จุฑาพรฯ
รูปแบบรายการ ภารกิจทางทหาร ข่าวทหาร-ข่าวทั่วไป ความมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง

view