สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
Cart รายการสินค้า (0)

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
02/07/2015 0 ดาวน์โหลด34.599 Mb
02/07/2015 0 ดาวน์โหลด32.528 Mb

แจ้งปรับสัญญาณดาวเทียม

Frequency.3757 Symbol.Rate.4688 Polarqation.Vertical Video.PID.0308 Audio.PID.0257 Poiarity.V
10/03/2014 1 ดาวน์โหลด178.083 Kb
29/06/2015 7 ดาวน์โหลด34.954 Mb
29/06/2015 7 ดาวน์โหลด33.841 Mb
30/06/2015 5 ดาวน์โหลด33.519 Mb
30/06/2015 4 ดาวน์โหลด35.937 Mb
30/06/2015 4 ดาวน์โหลด33.647 Mb
29/06/2015 7 ดาวน์โหลด33.214 Mb
view