สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง

แจ้งปรับสัญญาณดาวเทียม

Frequency.3757 Symbol.Rate.4688 Polarqation.Vertical Video.PID.0308 Audio.PID.0257 Poiarity.V
10/03/2014 1 ดาวน์โหลด178.083 Kb

เปิดรั้วกองทัพ วันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ค.59

เปิดรั้วกองทัพ โดย กัลยา ทับทิมทองคำ(แทน ร.ต.สงวนศักดิ์ อินทชาติ)
19/05/2016 28 ดาวน์โหลด23.366 Mb

เปิดรั้วกองทัพ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค.59

เปิดรั้วกองทัพ โดย กัลยา ทับทิมทองคำ(แทน ร.ต.สงวนศักดิ์ อินทชาติ)
23/05/2016 4 ดาวน์โหลด26.738 Mb

เปิดรั้วกองทัพ วันเสาร์ ที่ 21 พ.ค.59

รายการเปิดรั้วกองทัพ โดยกัลยา ทับทิมทองคำ
19/05/2016 8 ดาวน์โหลด22.758 Mb
13/05/2016 7 ดาวน์โหลด35.269 Mb
13/05/2016 7 ดาวน์โหลด36.319 Mb

เปิดรั้วกองทัพ วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค.59

เปิดรั้วกองทัพ โดย กัลยา ทับทิมทองคำ(แทน ร.ต.สงวนศักดิ์ อินทชาติ)
19/05/2016 9 ดาวน์โหลด24.003 Mb

เปิดรั้วกองทัพ วันอังคาร ที่ 24 พ.ค.59

เปิดรั้วกองทัพ โดย กัลยา ทับทิมทองคำ(แทน ร.ต.สงวนศักดิ์ อินทชาติ)
19/05/2016 9 ดาวน์โหลด24.098 Mb

เปิดรั้วกองทัพ วันพุธ ที่ 25 พ.ค.59

เปิดรั้วกองทัพ โดย กัลยา ทับทิมทองคำ(แทน ร.ต.สงวนศักดิ์ อินทชาติ)
19/05/2016 11 ดาวน์โหลด24.715 Mb
view