สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

        ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔  มีพลโทกิตติ รัตนฉายา(ยศเดิม พลโท) เป็นแม่ทัพภาคที่ ๔ ขณะนั้น

เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนการ

ผลิตรายการและข่าว ให้กับสถานีวิทยุในเครือกองทัพภาคที่ ๔   ซึ่งมี ๘ สถานี ๙ คลื่นความถี่  ดังนี้

๑. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ FM ๑๐๗.๕ MHz  ชุมพร

๒. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ FM๙๒.๒๕ MHz  สุราษฎร์ธานี

๓. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ FM ๑๐๓ MHz  ตรัง
  
 ๔. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ FM ๘๙.๒๕ MHz  พัทลุง
  
 ๕. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ FM ๑๐๗.๗๕ MHz  สงขลา
  
 ๖. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ FM ๙๓.๕ MHz  ปัตตานี
  
 ๗. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ AM ๙๓๖ MHz  ปัตตานี
  
 ๘. สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ ๔ AM ๑๐๔๔/๖๘๔ KHz  นครศรีธรรมราช

view