สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดาวน์โหลดรายการฯ

สถานวิทยุในเครือข่ายกองทัพภาคที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

วิธีการในระบบดาวน์โหลด

สำหรับการโหลดรายการวิทยุของสถานีวิทยุในเครือข่าย

โดยต้องใส่รหัสยืนยันในการโหลดทุกครั้ง

ใส่รหัสยืนยันแล้วยังโหลดไม่ได้ ให้คลิกที่บาร์สีเหลืองด้านล่าง IE ตามข้อ 1 จากนั้นคลิก ดาวน์โหลดไฟล์

ตามข้อ 2  จากนั้นเว็บจะขึ้นการกรอกรหัสอีกรอบให้ใส่ รหัสยืนยันอีกครั้ง ก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้

พาสเวิร์ดของรายการ

เมื่อแต่ละสถานีได้โหลดรายการไปแล้วต้องนำพาสเวิร์ดที่ท่านแต่ละสถานีจะได้รับการแจ้งจากทาง ศผข.ทภ.4 เพื่อนำไปใช้ใน

การแตกไฟล์

view